NCFM LOGO
Nordisk Center for Mindfulness (NCFM) er et forsknings-undervisnings- og uddannelsescenter for mindfulness-baseret intervention, primært Mindfulness baseret Stress Reduktion (MBSR), som det er udviklet på center for Mindfulness (CFM) University of Massachusetts, USA.

Igennem mere end 30 år, har forskning på CFM og andre steder i verden vist, at MBSR, markant kan styrke vore iboende evner til at reducere medicinske og psykologiske symptomer, såvel som fremme muligheden for at komme helt til stede i vore liv, og leve det mere fuldt.

NCFM's virke bygger på mange års erfaring med MBSR indenfor en bred vifte af målgrupper. Aktuelt samarbejdes der forskningsmæssigt med Rigshospitalets Smerte Center og Sociologisk Institut ved Københavns Universitet, ligesom vi er involveret i undervisning for patientforeninger, fagforbund, kommuner og private virksomheder.

Vi har endvidere uddannet en række danske instruktører, og har etableret et nordisk samarbejde om en fælles nordisk instruktøruddannelse specielt rettet imod sundhedsområdet. Som noget enestående udvikler og integrerer NCFM i samarbejde med Slots- og Ejendomsstyrelsen, offentligt tilgængelige terapihaver, som et led i centerets virke.

Initiativtagere:

Eve Bengta Lorenzen og Robert J. Jørgensen    |    Mindfullife.dk
Heinrich Johansen og Peter Maxø                         |   Johansenmaxsoe.dk

Kontakt:

Heinrich Johansen: +45 40 68 50 34
Eve Bengta Lorenzen +45 21 68 80 84
Email: kontakt@ncfm.dk

Vi arbejder stadig på hjemmesiden.


Vil du gerne vide hvornår vi lancerer siden så tilmeld dig vores nyhedsbrev her:


hjemmesiden bliver bygget af design4me.dk